Amway NUTRILITE CB plus แคลโลว์ (calow) แอมเวย์ 90 เม็ด

Amway - แอมเวย์

รายละเอียดสินค้า Amway NUTRILITE CB plus แคลโลว์ (calow) แอมเวย์ 90 เม็ด

  • Amway NUTRILITE CB plus แคลโลว์ (calow) แอมเวย์
  • EXP. 03/2021  ***ไม่มีฉลากภาษาไทย***
  • สินค้าเป็นของแท้ นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย Made in U.S.A.
  • ประกอบด้วยสารสกัดจากถั่วขาว สารสกัดจากถั่วเหลือง และพาร์สลีย์เข้มข้น
  • ไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

สารประกอบที่สำคัญของถั่วขาว คือ สารสกัดฟาเซโอลามินมีคุณสมบัติเป็นตัวบล็อคแป้ง (Starch Blockers) สามารถยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์แอลฟา-อะไมเลสซึ่งทำหน้าที่ในขั้นตอนแรกในการย่อยแป้งให้เป็นหน่วยเล็กลงจึงส่งผลให้อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลที่รับประทานเข้าไปถูกดูดซึมนำไปใช้เป็นพลังงานเพียงบางส่วนเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วยสารสกัดจากถั่วขาว สารสกัดจากถั่วเหลือง และพาร์สลีย์เข้มข้น ไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย:

สารสกัดจากถั่วขาว 183 มก. (32%)

สารสกัดจากถั่วเหลือง 110 มก. (19%)

พาร์สลีย์เข้มข้น 10 มก. (1.7%)

วิธีบริโภค: รับประทานวันละ 2 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค