Amway Home L.O.C. แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. Loc ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Cleaner)

Amway - แอมเวย์ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน

รายละเอียดสินค้า Amway Home L.O.C. แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. Loc ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Multi-Purpose Cleaner)

แอมเวย์ โฮม แอล.โอ.ซี. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์(Multi-Purpose Cleaner)
• สูตรเข้มข้น 1 ขวด เจือจางใช้งานอเนกประสงค์ได้ถึง 160 ลิตร
• ใช้งานได้หลากหลายประเภท อาทิ ซักผ้า ทาขจัดคราบเฉพาะจุดบนเสื้อผ้าก่อนซัก* ล้างพื้นผิวต่างๆ รวมทั้ง พรมน้ำมันกระเบื้อง พื้นไม้ หินอ่อน ตู้ ผนังที่ล้างทำความสะอาดได้ และล้างภาชนะเครื่องครัวและเครื่องใช้
• มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ละลายน้ำได้ดี ล้างออกง่าย
* ที่ไม่ใช่คราบฝังลึก
ขนาด 1 ลิตร