5 เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

     ปัจจุบันในประเทศไทยนี้ ได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” มามากแล้ว ด้วยสัดส่วนประชากรสูงวัย มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงทำให้สินค้า และแบรนด์ต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจ และผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาตอบโจทย์ ทั้งไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ กันอย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในนั้นคือ “ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่” ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวก ในบทความนี้ เราจึงจะมากล่าวถึงประเภทของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่คุณต้องคำนึงถึง ดังนี้

ประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป

ผ้าอ้อมแบบกางเกง เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการควบคุมปัสสาวะ แต่ยังสามารถออกไปเดินนอกบ้านได้ปกติ, ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้, ผู้สูงอายุที่ยืน และเดินได้,

ผ้าอ้อมแบบเทปกาว เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่นั่งได้ โดยมีผู้ช่วยเหลือ หรือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

ความจำเป็น

สิ่งสำคัญประการแรกที่ควรคำนึงถึงคือ ความจำเป็นในการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยให้ดูว่า ผู้สูงอายุของคุณนั้น มีความจำเป็นในการใช้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด หากผู้สูงอายุยังคงเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ ยกเว้นในกรณีที่มีปัญหาปัสสาวะ และอุจจาระเล็ด

เลือกใช้ให้ถูกประเภท

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปนั้น จะมีทั้งแบบกางเกงสำหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ และแบบเทปกาว สำหรับผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ดังนั้น ในการเลือกใช้ ต้องพิจารณาจากสภาพร่างกายของผูู้สูงอายุเป็นหลัก

วิธีการขับถ่าย และปริมาณปัสสาวะ

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนคือ การขับถ่ายของผู้สูงอายุเป็นแบบใด และปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งนั้น มากน้อยเพียงใด เพราะผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ในแต่ละยี่ห้อ อาจมีระดับการซึมซับที่แตกต่างกัน

ขนาดของผ้าอ้อม

ควรเลือกซื้อผ้าอ้อมที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ใส่แล้วไม่หลวม หรือคับจนเกินไป เพราะจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความถนัด และมีความสุขในการใส่ผ้าอ้อมมากขึ้น คุณภาพต้องดี เพราะผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ที่มีคุณภาพดี จะใส่แล้วรู้สึกสบาย ป้องกันการรั่วซึม และซึมซับได้ดี ระบายอากาศความร้อนได้ดี และลดการเกิดผดผื่นจากความอับชื้น