รายชื่อยาสำหรับรักษาอาการกรดไหลย้อน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

โรคกรดไหลย้อนเกิดจากการที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหาร เมื่อกรดในกระเพาะอาหารโดนเนื้อเยื่อที่หลอดอาหารทำให้เกิดการแสบร้อนที่ลิ้นปี่ แสบคอ หอแห้ง เรอมีกลิ่น และอีกหลายๆอาหารข้างเคียง

ซึ่งกรดไหลย้อนหากมีการปรับพฤติกรรมความเป็นอยู่ ก็สามารถที่จะหายเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาจากแพทย์ แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากภาระหน้าที่ จนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างถูกสุขภาวะได้ ซึ่งก็ต้องพึ่งยาในที่สุดเพื่อให้อาการบรรเทาลง

โดยยาที่ใช้ในการรักษากรดไหลย้อน จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 – เป็นยาสำหรับลดกรดในกระเพาะอาหาร เพื่อไม่ให้กรดไหลออกมาที่หลอดอาหารได้ ซึ่งเป็นการทำงานเป็น 2 แบบ คือ  ยาลดกรด (Antacids) และยาลดการผลิตกรด (H2-BLOCKERS) ยาระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยาน้ำ มักใช้ในการรักษากับเด็ก โดยมีชื่อยาและชื่อทางการค้า เช่น Cimetidine (Tagamet), Ranitidine (Zantac), Famotidine (Pepcid), Nizatidine (Axid)

ระดับที่ 2 – ยาที่หยุดการผลิตกรด เป็นยาในกลุ่ม Proton – Pump Inhibitors (PPIs) ซึ่งตัวยาจะยับยั้งไม่ให้มีการผลิตกรดจากกระเพาะอาหาร ทำให้ไม่มีกรดที่ไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหาร ซึ่งจะทำให้ไม่แสบลิ้นปี่ แต่ยาในกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ท้องผูก คลื่นไส้ หรือปวดศีรษะ เป็นต้น โดยยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Esomeprazole (Nexium), Omeprazole (Prilosec), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Aciphex), Pantoprazole (Protonix)

ระดับที่ 3 –  เป็นยาในกลุ่ม  Prokinetic Agents เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการทำให้หูรูดกระเพาะอาหารปิดได้สนิทขึ้น เพื่อไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนออกมาได้ โดยนิยมใช้ควบคู่กับยาระดับที่ 1 โดยยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Metoclopramide (Reglan), Cisapride (Propulsid), Erythromycin (Dispertab, Robimycin), Bethanechol (Duvoid, Urecholine) เป็นต้น

สำหรับผลข้างเคียงของยาในกลุ่มนี้มักจะมีเฉพาะกับยา Metoclopramide และ Cisapride ที่ทำให้เกิดภาวะสับสน ท้องเสีย และคลื่นไส้ได้ ดังนั้นการใช้ยาในกลุ่มนี้จึงควรแจ้งแพทย์เสมอว่ากำลังทานยาชนิดอื่นอยู่ด้วยหรือไม่

โดยทั้งหมดที่นำเสนอมา ไม่ได้จะให้ผู้อ่านไปหาซื้อยามารับประทานเอง เพื่อแก้กรดไหลย้อนแต่อย่างใด แต่อยากให้รู้ว่าตัวยาแต่ละกลุ่มส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย ซึ่งในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทานยาก็สามารถลดอาการกรดไหลย้อนได้เช่นกัน เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ส่งผลคล้ายๆยา หรือการรับประทานอาหารที่ส่งผลคล้ายๆยา หรือการทานโปรไบโอติกก็ช่วยให้กรดไหลย้อนลดลงได้เช่นกัน