“อนุทิน” ยันยังไม่พบปัญหาขาดแคลนเตียงโควิด-19 ผู้ป่วยไม่มีอาการ ใช้ HI-CI เป็นหลัก สั่งให้ อภ.เร่งจัดหา ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

 

รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่อง แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น แต่ผู้ที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตไม่เพิ่มตาม ได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ไว้แล้ว ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาขาดแคลนเตียง เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการให้ใช้ระบบ HI /CI เป็นหลัก พร้อมให้องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการ

วันนี้ (10 ม.ค.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ช่วง 10 วันหลังเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่ พบว่าแม้จะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น แต่ผู้ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน ได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ไว้รองรับ สำหรับเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาขาดแคลน และมีการติดตามต่อเนื่อง รวมถึงเน้นให้มีการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแบบ Home Isolation / Community Isolation ส่วนโรงพยาบาลสนามที่มีหลายแห่งเตรียมความพร้อมให้เป็น Community Isolation ซึ่งจะมีการปรับให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เหมาะสมโดยยึดดุลพินิจของแพทย์และแนวทางของกรมการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่ติดเชื้อจนหาย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า จากกรณีที่มีข่าวชุดตรวจ ATK ขาดตลาด ได้มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหาเพิ่มให้มากที่สุด ด้วยวิธีการประมูลเนื่องจากจะได้ราคาที่ดีกว่า และขายที่ราคาต้นทุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากช่วงนี้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และประชาชนตรวจมากขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินกิจการกิจกรรมได้สะดวก ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขณะนี้ยังมีชุดตรวจ ATK อยู่อีกล้านกว่าชุดได้สั่งการให้กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากและเร็วที่สุด สำหรับผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตสามารถนำเข้าชุดตรวจได้ และส่งให้ตรวจสอบประสิทธิภาพว่าเป็นไปตามขึ้นทะเบียนไว้ โดยราคาให้ยึดตามกลไกตลาดเป็นหลัก

สำหรับการชะลอ Test and Go ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาลดลง กระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในประเทศเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นคนไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงเดือนธันวาคม และเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ลงลงทะเบียนในระบบ Test and Go ที่รอการเดินทางอีกประมาณ 10,000 คน และกรมควบคุมโรคยืนยันว่าสามารถรับได้ จึงขอให้คนไทยเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัย ส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จะต้องดูสถานการณ์และอัตราการติดเชื้อในประเทศต่อไป

อ้างอิง
https://mgronline.com