บัตรสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค บัตรสวนน้ำรายวันสำหรับเด็ก

ตั๋วและบัตรกำนัล

รายละเอียดสินค้า บัตรสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค บัตรสวนน้ำรายวันสำหรับเด็ก

 

 • บัตรผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ส่วนสูง 120 ซม.ขึ้นไป
 • บัตรเด็ก สำหรับผู้ที่ส่วนสูงตั้งแต่ 90 – 120 ซม.
 • เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าสวนน้ำได้ฟรี
 • บัตรไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บัตรสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบัตร
 • บัตรนี้สามารถใช้ได้สำหรับชาวไทยเท่านั้น

เงื่อนไข

 • บัตรผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ส่วนสูง ซม.ขึ้นไป
 • บัตรเด็ก สำหรับผู้ที่ส่วนสูงตั้งแต่ ซม.
 • เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า ซม. เข้าสวนน้ำได้ฟรี
 • บัตรไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บัตรสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบัตร
 • บัตรนี้สามารถใช้ได้สำหรับชาวไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถนำหมายเลขคำสั่งซื้อ ที่ทางร้านส่งให้ทาง inbox ไปแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเพื่อแลกรับสาย wristband ได้ค่ะ

ข้อมูลเฉพาะของ บัตรสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค บัตรสวนน้ำรายวันสำหรับเด็ก