วิธีเลือกซื้อข้าวสาร ต้องเลือกซื้ออย่างไร เรามีคำตอบ

ฉลาดเลือก – ฉลาดซื้อ

     ข้าว จัดเป็นพืชตระกูลหญ้า ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อร่างกาย เช่น ลดอัตราการเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ สมอง ช่วยระบบสืบพันธุ์ รวมไปถึงเซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ข้าว ยังเป็นแหล่งพลังงานหลัก ที่ช่วยสร้างพลังงานให้กับเราอีกด้วย ดังนั้น ในวันนี้นอกจากเราจะพูดถึงความสำคัญของข้าวแล้ว เรายังมีคำแนะนำให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ และวิธีการเก็บรักษาข้าว ดังนี้

การเลือกซื้อข้าวสาร

ควรเลือกซื้อข้าวสารที่เต็มเมล็ด เป็นข้าวสารใหม่ โดยดูได้จากสีเมล็ด จะเป็นสีขาวน้ำนม ไม่ออกแดงเหมือนข้าวสารเก่า ที่สำคัญ ข้าวสารใหม่ จะมีความนุ่ม และมีกลิ่นหอมเวลาหุงสุก หรือหากซื้อเป็นข้าวถุง ควรซื้อยี่ห้อที่เชื่อถือได้ มีวันเดือนปี ที่ผลิต และสามารถตรวจสอบความมาตรฐานได้

การเก็บรักษาข้าวเปลือก

สำหรับการเก็บรักษาข้าว หลังจากตากเมล็ดข้าวจนแห้ง โดยใช้แดดประมาณ 3-4 แดด เกษตรกรจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไว้บริโภค และแบ่งขาย อีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ทำพันธุ์ โดยแยกกระสอบไว้ต่างหาก อีกทั้ง ข้าวที่เก็บไว้ทำพันธุ์นั้น ต้องเก็บไว้อย่างดี โดยการรักษาข้าวนั้นให้มีคุณภาพ ไม่สูญเสียความงอก ข้าวพวกนี้ จะเก็บไว้ในยุ้งฉางอย่างดี ซึ่งจะทำด้วยไม้ยกพื้นสูง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อจะระบายความชื้น และความร้อนออกไปจากยุ้งฉาง

การเก็บรักษาข้าวสาร

ในส่วนของการเก็บรักษาข้าวสารนั้น คุณควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เก็บในสภาพที่ไร้อากาศ มีการควบคุมอุณหภูมิพียงอย่างเดียว ถือเป็นการรักษาคุณภาพได้นานที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเก็บรักษาแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอีกด้วย แต่หากเผอิญว่า ข้าวสารของคุณนั้น เก็บไว้นาน จนเกิดมอดขึ้นมา เรามีวิธีกำจัดมอดแบบประหยัดไว้ได้ ดังนี้

1. ใส่โอ่งดินเผา

2. ใส่ใบเตยตากแห้ง 3-4 ใบ ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม

3. ใส่พริกขี้หนูสด ใช้วิธีผ่าครึ่งโดยประมาณ 10 เม็ด ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม

4. ใช้ช้อนสแตนเลส จะเป็นช้อนชั้น หรือช้อนยาว แบบไหนก็ได้ เป็นจำนวน 1-2 คน ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม

5. ให้นำใบมะกรูดสด ๆ ใส่ในถุง หรือถังข้าวสารที่มีมอด

ด้วยวิธีง่าย ๆ เหล่านี้ ที่เราได้กล่าวมานั้น จะช่วยให้คุณได้เลือกข้าวสารที่ดี อีกทั้งยังสามารถเก็บข้าวสารได้นานยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย สุดท้ายนี้ เราหวังว่า คงเป็นประโยชน์กับคุณ ไม่มากก็น้อย สำหรับการเลือกซื้อข้าวสาร